Ważne informacje w związku z pandemią

UWAGA!  

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu
w związku  z wejściem w dniu 31 marca 2020 r. ustawy o o szczególnych rozwiązaniach związanych  z pandemią COVID-19  informuje, że:

  1. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA W TERMINIE POMIĘDZY DNIEM 9.12.2019 r. a dniem 8.03.2020 r. zachowują ważność
    (pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).
  2. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA PO DNIU 8.03.2020 r. zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).
  3. KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak
niż do dnia wydania nowego orzeczenia);

także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

ROZPATRYWANIE SPRAW W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA WNIOSKU
O WYDANIE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/
O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

W OKRESIE OD DNIA 8 MARCA 2020 r. do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii-jeżeli lekarz/przewodniczący składu orzekającego/członek składu orzekającego uzna załączoną do wniosku dokumentację za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania-skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu osoby zainteresowanej lub dziecka i jej przedstawiciela ustawowego.

 

Z pełną treścią Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zapoznać się można na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 r. poz. 568).

Kontakt

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

tel:  16 624 62 76
fax: 16 624 62 87

e-mail:  zon.jaroslaw@vp.pl

 

 
Przewodnicząca Zespołu – Agata Kozak,  e-mail: agatak@zonjaroslaw.pl
Sekretarz Zespołu – Arleta Kornafel – Hanas,  e-mail: arletak@zonjaroslaw.pl

 

PRZYJMOWANIE STRON

poniedziałek - czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 16:00

pokój nr 18