Legitymacja i karta parkingowa

Powiatowy Zespół wydaje:

  • Legitymację o niepełnosprawności(osobie poniżej 16 roku życia) i stopniu niepełnosprawności (osobie powyżej 16 roku życia) na podstawie ważnych orzeczeń.

W celu wydania legitymacji osoba zainteresowana wypełnia odpowiedni druk wniosku, dołącza kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu) oraz aktualne zdjęcie.

Wniosek podpisuje osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy (dotyczy to dzieci do 18 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych).

  • Kartę parkingową

W celu wydania karty parkingowej osoba zainteresowana wypełnia odpowiedni druk wniosku, dołącza kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu) oraz aktualne zdjęcie wraz dowodem opłaty za wydanie karty parkingowej, która wynosi 21  zł

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.

61 1500 1634 1216 3005 4710 0000

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście.

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek_o_wydanie legitymacji