Kontakt

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

tel:  16 624 62 76
fax: 16 624 62 87

e-mail:  zon.jaroslaw@vp.pl

 

 
Przewodnicząca Zespołu – Agata Kozak,  e-mail: agatak@zonjaroslaw.pl
Sekretarz Zespołu – Arleta Kornafel – Hanas,  e-mail: arletak@zonjaroslaw.pl

 

PRZYJMOWANIE STRON

poniedziałek - czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 16:00

pokój nr 18